Інформаційний портал Тернопільської єпархії УПЦ Київського патріархату

неділя, 5 грудня 2010 р.

Єленський Віктор Євгенович

Єленський Віктор Євгенович народився 26.03.1957 р., м.Чадан Тувинської АО, одружений II. ОСВІТА Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, історичний ф-т 1974-1982 р., Кандидат філософських наук з 1989 р. Тема кандидатської дисертації «Протестантизм у процесі соціальної адаптації до умов радянського суспільства» Звання старшого наукового співробітника з 1996 р. доктор філософських наук з 2003 р. Тема докторської дисертації: «Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в центрально-східноєвропейському контексті» 09.00.11 – Релігієзнавство

III. ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІДВикладацька діяльність професор кафедри богослов’я УКУ з 2010 р., викладач Дипломатичної Академії України при МЗС України з 2005 р., викладач кафедри культурології Київського національного ун-ту ім.. Драгоманова з 2011 р. Інша діяльність Науковий співробітник Інституту соціології НАН України у 1991-1992 рр. Старший, провідний співробітник Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди з 1992 р. по нинішній час Головний редактор журналу «Людина і світ» 1995-2004 рр. Директор Київського Бюро Радіо Свобода у 2005-2008 рр.

IV. ПУБЛІКАЦІЇ Монографії 1. Релігія після комунізму (Україна в центрально-східноєвропейському контексті). – К.: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2002. – 420 с. (31 д.а.) 2. Єленський В.Є., Перебенесюк В.П. Релігія. Церква. Молодь. – К.: АLD, 1996. 3/Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації. – К., “Логос”, 1996 ( у співав. з В.Бондаренком, В.Журавським) 3. Іудаїзм на Україні. Історичний нарис. - К.: “Знання”, 1991. 4. Державно-церковні взаємини на Україні. – К.: “Знання”, 1991. 5. Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції. – К.: “Знання”, 1989.

Статті 1. Єленський В. Релігія і глобальна політика: світ і Україна // Національна безпека і оборона. – 2011. - №1-2. – С.79-88. 2. Єленський В. Проблеми входження Церков і релігійних організацій України у світовий діалог конфесій, цивілізацій і культур // Релігія – Світ – Україна. Книга друга. Міжконфесійні відносини поліконфесійної України. – К.: УАР, 2011. – С.128-138. 3. Еленский В.Е. Религиозная свобода: глобальные измерения // Релігійна свобода. Науковий щорічник. Вип.16. Київ, 2011. – С.14-21. 4. Еленский В.Е. Религиозное возрождение в Украине 1970-1980-х годов // Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность. – М.: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН, 2011. – С.105-123. 5. Еленский В.Е. Религиозное многообразие мира и перспективы религиозного плюрализма // Религиеведение. Антология украинского религиеведения. Т.2. – М., 2010. - С.256-265. 6. Еленский В.Е. Религия и формирование модерной украинской нации // Религиеведение. Антология украинского религиеведения. Т.2. – М., 2010.- С.451-460. 7. Viktor Yelensky Religiosity in Ukraine according to Sociological Surveys Religion, State and Society. Volume 38, Issue 3, 2010, Pages 213 – 227. 8. Ukraine // The Cambridge Dictionary of Christianity. Edited by Daniel Patte,Vanderbilt University, Tennessee, 2010. 9. Іудаїзм в Україні // Релігійні меншини в Україні. – К.: Український видавничий консорціум, 2011. – С.433-460. 10. Прозелітизм // Нові релігійні течії. Історія релігій в Україні. 2010. – С. 11. Церква і вибори в Україні: структура змінюваного моменту // Релігія в Україні – К.:, 2010. – С.243-246. 12. Єленський В. Перспективи релігійного плюралізму в сучасному світі // Конфесіологія релігії. Кол. монографія. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2009. – С.214-233. 13. Єленський В. Релігія і «Західна цивілізація»: головні тенденції релігійності у СЩА і Західній Європі // Релігія-Світ-Україна. – Книга перша. Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу. – К.: 2010. – С.75-88. 14. Глобальні тенденції георелігійного розвитку і проблеми входження України до світового релігійно-суспільного простору // Сучасна українська політика. К: ІПіЕНД, 2009. С.308-322. 15. Хто і кому молитиметься у ХХІ столітті від Різдва Христового // Критика. 2009. Число 1-2 (135-136). Січень-лютий. С.14-19. 16. Єленський В.Є. Релігія в системі глобальної політики й сучасних міжнародних відносин: початок ХХІ століття // Вісник Державного комітету України у справах національностей та релігій. 2008. №3. С.152-167. 17. Глобальний харизматизм в Україні: перші двадцять років // Релігія в Україні. Випуск перший. К.: «Майстерня книги», 2009. С.154-161. (1 д.а.) 18. Бенедикт XVI і католицька цивілізація Європи. Релігія в Україні. Випуск перший. К.: «Майстерня книги», 2009. С.176-179. (0,4 д.а.) 19. Католицизм як цивілізація // Україна-Ватикан. К., 2009. (0,4 д.а.) 20. Релігія, конфлікт, терор: тенденції та прогнози // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави. 2008. №. 8. С.46-49. 21. Yelensky V. Religious Freedom: The Case of Ukraine // The Review of Faith & International Affairs. Vol. 6. Number 2. Summer 2008. P.67-72. 22. Прогноз глобальних тенденцій релігійних змін у світі ХХІ століття та їхніх імплікацій в українському контексті // Україна релігійна. Прогнози релігійних процесів України. К., 2008. С.314-339. 23. Про нові релігії і старі інструкції // Релігійна свобода. Релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Науковий щорічник № 13. К., 2008. С. 305-311. 24. Монастир навиворіт // Український тиждень. 2008. № 45. С.44-45. 25. Єленський, Віктор. Стан і головні тенденції релігійності в Україні (спільнотний аспект) / Народна творчість та етнографія/ 2007г. N 6 С.35-42. 26. Религия и формирование модерной украинской нации // Отечественные записки. 2007. – №34 (1). – С. 268-283. 27. Проблеми релігійного навернення, теорія “промивки мозку” і релігійна свобода// Релігійна свобода. Щорічник. 2007. – №11. – С.76-81. 0,5 д.а. 28. Islam in der Ukraine // Ost-West. Europaische Perspektiven. – 8. Jahrgang 2007. – Heft 4. – S.306- 311. 29. Глобализация, Православие и национализм: Украина. // Кафоликия: Сборник материалов международной конференции «Православие в постсоветские времена: осмысление ситуации» / Институт религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций Белорусского Экзархата РПЦ; Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла. – Под ред. С.Г.Карасёвой. – Минск, 2007. – С. 22-27. 30. Wie beurteilen Sie die Situation Europas angesichts der Sakularisierung? // Ost-West. Europaische Perspektiven. – 8. Jahrgang 2007. – Heft 1. – S.67- 69. 31. Victor Yelensky. Eastern Orthodoxy and Global Identities: the Case of Ukrainian Nation Building // Challenges of Religious Plurality for Eastern and Central Europe. Lviv, 2006. – P.100-115. 32. Релігія і процес націєтворення // Релігія і нація в суспільному житті України і світу. – К.: Наука думка, 2006. – С.187-206. 33. Релігія і формування модерної української нації // Релігія і нація в суспільному житті України і світу. – К.: Наука думка, 2006. – С.242-262. 34. Держава і релігійні інституції в Україні до і після Помаранчевої революції: політичний дискурс // Релігійна свобода. Науковий щорічник. – К., 2006. – С.99-103. 35. Globalization, Nationalism and Orthodoxy: the Case of Ukrainian Nation Building // Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the Twenty First Century. Walnut Greek, CA: Altamira Press, 2005. – P.144-178. 36. Viktor Elenskij. Ucraina: nuovo inizio in “aranzione” 2005. // La nuova Europa Marzo-Aprile. 86-96 37. Victor Yelensky. Das Recht der Religionsgemeinschaften in der Ukraine // Das Recht der Religionsgemeinschaften in Mittel-, Ost-, und Südosteuropa. – Baden-Baden: Nomos, 2005. – S.519-545. 38. Віктор Єленський. Релігія і нація: Православ’я та український націоналізм // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.242-243. Філософія. Чернівці: “Рута”, 2005. - С.7-12. 39. Виктор Еленский. Глобализация, воображаемые сообщества и Православие // Пределы светскости. Общественная дискуссия о принципе светскости государства и о путях реализации свободы совести. Сост. А.Верховский. – М.: Информационно-аналитический центр «СОВА», 2005. - С.251-265. 40. Релігійність в Україні: характер і напрямки змін // Християнство доби постмодерну. Колективна монографія. К., 2005. – С. 168-179. (0,7 д.а.) 41. Глобалізація, уявлені спільноти і Православ’я // Людина і світ. – 2004. - №5. – С. 42. Релігія і політика в Україні: січень-квітень 2004 // Людина і світ. – 2004. - №5. – С.2-7. 43. Едемський сад: вигнання і повернення // Критика. – 2004. – Грудень. – С.22-25. 44. Нація і релігія: Україна в Центрально-Східноєвропейському контексті. Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежності (за ред. Міклоша Томки і Олега Турія). – Львів: Вид-во УКУ, 2004. – 183-212. 45. Вивчення нових релігій: уроки Веко // Людина і світ. – 2004. - №7. С.13-17. 46. Розділи: Релігія і політика в незалежній Україні. – Військова служба і свобода совісті. – Доброчинна діяльність релігійних інституцій. – Український протестантизм. – Іудаїзм у сучасній Україні. – Інституалізована релігійність в посттоталітарному соціумі. – Церкви України в координатах нової Європи // Історія релігії у десяти томах. Том 10. Релігія і церква років незалежності України. – Київ-Дрогобич: Коло, 2003. (9,5 д.а.) 47. Victor Yelensky: Religiuse und nationale Identitдten. Die Ukraine im Fokus, in: Religion und Nation. Die Situation der Kirchen in der Ukraine, hg. v. Thomas Bremer, Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. 33-34 48. Єленський Віктор. Релігійні права людини: становлення сучасного розуміння // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 163-164. Філософія. – Чернівці: “Рута”, 2003. – С.25-31. (0.5 д.а.) 49. Релігійне навчання й виховання в законодавствах та освітніх системах західноєвропейських країн // Актуальні питання соціально значущої діяльності Церков і релігійних організацій в Україні. – К., 2004. - С.111-116. 50. Jelenski Victor, Stricker Gerd. Juden in der Ukraine // Glaube in der 2. Welt. – 2004. - #7/8. – S.26-30. (1 д.а.) 51. Релігійний чинник на виборах президента США // Людина і світ. – №10– 2004. С.12-15. 52. Viktor Jelenski: Religiuse Einrichtungen im Massenbewusstsein der Ukraine, in: Una Sancta 59 (2004) 225-234. 53. Yelensky Victor. Orthodoxy and Post-Communist Changes: the Case of Ukraine // Orthodox Christianity and Contemporary Europe. Ed. by Jonathan Sutton and Wil van den Bercken. Eastern Christian Studies Vol. 3, Peeters, Leuven, 2003. – P. 543-562. (1 д.а.) 54. Єленський В. Нація і релігія: Україна // Людина і світ. – 2003. - № 6. – С.39-48. (1 д.а.) 55. Єленський В.Є. Моделі релігійно-суспільного розвитку і державно-церковних відносин у процесі трансформації посткомуністичних країн // Регіональні студії. Науковий вісник. – Ужгород, 2003. – С.23-28. (0,7 д.а.) 56. Єленський Віктор. Папа і князі церкви // Людина і світ. – 2003. - № 10. – С.25-29 (0,5 д.а.) 57. Єленський Віктор. Двадцять чотири Європи. Теорія секуляризації і релігія на заході Старого Континенту // Людина і світ. – 2003. - № 11. – С.28-37. (1 д.а.) 58. Єленський Віктор. Центрально-Східна Європа: релігійні зміни і релігійний плюралізм // Людина і світ. – 2003. - № 12. – С.16-19. (0,5 д.а.) 59. Yelensky Victor. “Late” Protestant in Post-Communist Ukraine // Religion, Churches and Scientific Studies of Religion: Poland and Ukraine. – Cracow: Nomos, 2003. – P.71-88. (1 д.а.) 60. Jelenski Victor. Nabozenstvo, cirkev a stat na Ukrajine // Stat a cirkev v postsocialististickej Europe. – Bratislava: Ustav pre vstáhy a cirkvi, 2003. – S.134-155 (словацькою, 1, 5 д.а.) 61. Єленський В.Є. Глобальні зміни обличчя християнства // Людина і культура в умовах глобалізації / Збірник наукових статей. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – С. 357-367. 62. Jelenski Victor. Ukraine: Protestanten auf dem Vormarsch // Glaube in der 2. Welt. – 2003. - #4. – S.22-26. (0,6 д.а.) 63. Еленский В. Религиозное измерение евроинтеграции // НГРелигии. — 2003. —. № 10 (118). — 18 июня 64. Yelensky Victor. This Year Here, Next Year – in Jerusalem? // The Ukrainian Observer. - Issue # 30/3. – January 2003. - P.12-13. (0,25 д.а.) 65. Victor Yelensky. Religion in Ukraine: Changes, immutabilities and generational gap // Religion and Generation. – Turin: ISSR/SISR, 2003. – P.168. 66. Yelensky Victor. Religion, Church, and State in the Post-Communist Era: The Case of Ukraine (with Special References to Orthodoxy and Human Rights Issues) // Brigham Young University Law Review. – Volume 2002. – # 2. – P.453-488. (2 д.а.) 67. Єленський В. Релігійна свобода і національна ідентичність: Україна // Релігійна свобода. Науковий щорічник. – 2002 (№ 6). – С.14-21 (0,5 д.а.) 68. Еленский Виктор. Католики уже не надеются улучшить отношения с Московским Патріархатом // НГ-религии. – 2002. – 21 августа. 69. Еленский В. Православно-греко-католический конфликт в Украине: последняя фаза // Украинская Греко-Католическая Церковь: преодоление мифа. – М.: Институт изучения религии в странах СНГ и Балтии, 2002. – С.3-29. 70. Viktor Yelens'kii, Oleksandr Stegnii, Andrii Yurash, and Il'ko Kucheriv. Round Table Discussion 'Religious Choices of Ukraine's Population: According to the Data from Public Opinions Polls'// East-West Church & Ministry Report. Vol.10. - Number 1. - Winter 2002. 71. Jelenski Victor. Uniertes Patriarchat? // Glaube in der 2. Welt. – 2002. - #12. – S.16-18. 72. Yelensky Victor. Religion und Kirchen in der Ukraine // Ost-West. Europaische Perspektiven. – 3. Jahrgang 2002. – Heft 4. – S.266- 276. 73. Jelenski Victor. Neue katholische Diozesen – alte Zankapfel // Glaube in der 2. Welt. – 2002. - #12. – S.19-21. 74. Проблема патріархату Української греко-католицької церкви // Людина і світ. – 2002. - №11-12. – С.17-21. (0,5 д.а.) 75. Нові єпархії і старі суперечки // Людина і світ. – 2002. - №9. – С.2-7. (0,5 д.а.) 76. Релігія, церква і суспільство в Україні: початок 2002-го // Людина і світ. – 2002. - №3. – С.31-38. (0,6 д.а.) 77. Релігія і церква в Україні: червень 2002-го // Людина і світ. – 2002. - №7-8. – С.2-7. (0,5 д.а.) 78. Єленський В. Релігійні права людини: становлення сучасного розуміння // Релігія і закон: проблеми правового врегулювання державно-церковних відносин. – К.: “ВіП”, 2002. – С.50-60. (0,7 д.а.) 79. Проблема патріархату Української греко-католицької церкви // Людина і світ. – 2002. - №11-12. – С.17-21. (0,5 д.а.) 80. Нові єпархії і старі суперечки // Людина і світ. – 2002. - №9. – С.2-7. (0,5 д.а.) 81. Релігія, церква і суспільство в Україні: початок 2002-го // Людина і світ. – 2002. - №3. – С.31-38. (0,6 д.а.) 82. Релігія і церква в Україні: червень 2002-го // Людина і світ. – 2002. - №7-8. – С.2-7. (0,5 д.а.) 83. Еленский В. Религия после коммунизма: векторы изменений // Диа-Логос. Религия и общество. 2000-01. – М.: Культурно-просветительский центр «Духовная библиотека», 2001. – С.15-32. (1 д.а.) 84. Єленський В. Релігійність в українському суспільстві / За матеріалами соціологічних досліджень // Людина і світ. – 2001. - № 1. – С.20-26. (0,5 д.а.) 85. Єленський В. Проблеми дослідження детермінації та еволюції міжцерковних конфліктів (на прикладі православно-греко-католицького конфлікту в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.) // Українське релігієзнавство. – 2001. – № 20. – С.102-113. – 0,5 д.а. 86. Українське питання Константинопольського патріархату // Людина і світ. – 2001. - №1. – С.29-31. (0,4 д.а.) 87. Пристрасті навколо візиту // Людина і світ. – 2001. - №4. – С.40-43. (0,4 д.а.) 88. Папський візит: не підведені підсумки // Людина і світ. – 2001. - №6. – С.2-5. (0,4 д.а.) 89. Церква і вибори: спогади про майбутнє // Контекст. 2001. - № 12. 90. Лаврський ювілей // Людина і світ. – 2001. - №8. – С.23-25. (0,4 д.а.) 91. Релігія і право // Людина і світ. – 2001. - № 9. – С.32-34. (0,3 д.а.) 92. Релігійна свобода в сучасному світі: 2001 рік // Людина і світ. – 2001. - №10. – С.18-21. (0,4 д.а.) 93. Єленський В. Релігійна свобода: українська реальність і світовий досвід // Релігійна свобода і права людини. Т.2. – Львів: “Свічадо”, 2001. – С.7-23. – 0,8 д.а. 94. Єленський В. Моделі релігійно-суспільного розвитку і державно-церковних відносин в процесі трансформацій посткомуністичних європейських країн // Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. Науковий збірник. – К.: «ВіП», 2001. – С.35-52. (1 д.а.) 95. Візит папи Йоана Павла ІІ в Україну: дискусії і контроверсії // Колегія. Альманах християнської традиції. К.: Вищий інститут релігійних наук ім..Томи Аквінського, 2001. – С.23-31. (0,5 д.а.) 96. Єленський В. Духовний супровід у Збройних Силах України: дискусії і перспективи // Людина і світ. – 2001. - № 11-12. – С.2-8. (0,5 д.а.) 97. Єленський В. Християнство у ХХ столітті: на шляху деєвропеїзації // Християнство і проблеми сучасності. – К., 2000. – С.57-61. (0,5 д.а.) 98. Єленський В. Протестантизм у ХХ столітті: тенденції змін // Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. – К.: Гнозис, 2001. – С.196-202. (0,5 д.а.) 99. Єленський В. Новітні релігійні рухи: напрямки еволюції, зони занепокоєння // Новітні релігії в сучасній Україні. – К.: «ВіП», 2000. – С.26-61. (1 д.а.) 100. Yelensky V. Religion and Socio-Cultural Changes in Central and Eastern Europe: Search for a Cultural Identity. – Memorandum AS/Cult (2000) 33 distributed to members of Committee on Culture and Education Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the meeting in the Paris office of the Council of Europe. 13 December 2000. – Paris, 2000. – P. 2-17. (0,9 д.а.) 101. Християни та євреї в контексті сучасної релігійної ситуації // Юдео-християнський діалог в Україні. – Львів: ЛБА, 2000. – С.41-46 (0,3 д.а.) 102. Єленський В. Релігійні інституції в законодавчому полі пост-комуністичної Європи // Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). – К., 2000. – С.24-29. (0,5 д.а.) 103. Yelensky V. Religion after Communism: the Direction of Change // National Security & Defense. – 2000. – #10. – P.66-72. (0,7 д.а.) 104. Yelensky V. Religious Conflicts in Post-Communist Countries of Central and Eastern Europe // Destruction and Renewal: The Role of Religion in Changing Society. – Heppenheim, Germany – Kyiv, Ukraine, 2000. – P.36-46. (0,8 д.а.) 105. The Process of Institutional Religion in Ukraine // The Herald/Вісник (Вінніпег, Канада). – June 15/30 and July1/15 2002.(0,9 д.а.) 106. Religious Changes in Post-Communist Europe: the Case of Ukraine // VI World Congress for Central and East European Studies Abstracts. – Tampere: ICCEES-FIREES, 2000. – P.471. 107. Jelenski V. Hriscanstvo i XX vek // Hriscanstvo na pragu treced Milenijuma. – Novi Sad: Ekumenska Humanitarna Sluzba, 2000. – S. 7-31. (0,7 д.а.) 108. Єленський В. Християнство у ХХ столітті: на шляху деєвропеїзації // Християнство і проблеми сучасності. Науковий збірник. – К., 2000. - С. 57-61. (0,4 д.а.) 109. Єленський В. Християнство і цивілізаційні парадигми кінця ХХІ століття // Християнство: контекст світової історії і культури. Науковий збірник. – К.: Гнозис, 2000. – С33-40. – (0,5 д.а.) 110. Розлам / Протистояння в українському православ’ї як конфлікт ідентичностей // Людина і світ. – 2000. - №6. – С.2-10. (0,7 д.а.) 111. Єленський Віктор. Релігія і “перебудова” // Людина і світ. – 2000. - №11-12. – С.11-21. (0,9 д.а.) 112. Єленський Віктор. “Те, що релігія коронувала...” / Про зміни у відносинах релігії і політики // Людина і світ. – 2000. - №10. – С.14-19. (0,6 д.а.) 113. Єленський В. Секулярні процеси в Україні і формування “нової релігійності”. – Релігія і суспільство. – Форми соціально-функціональних виявів релігії. – Інституалізація релігії. Типологія релігійних інституцій. – Етноконфесійна ситуація в Україні. Міжцерковні та внутрішньоконфесійні відносини. – Релігійний чинник в контексті політичного життя України // Академічне релігієзнавство. Підручник. За наук. ред. проф. А.Колодного. – К.: Світ знань, 2000. – С.474-490, 829-834, 839-848. (1,9 д.а.) 114. Єленський В. Прогнози розвитку релігії в Україні в контексті релігійних процесів у світі // Історія релігії в Україні. – К.: “Знання”, 1999. – С.699-719. – (0,8 д.а.) 115. Єленський В. Спливає століття.../ Знаки подій 1998 року // Людина і світ. – 1999. - №1. – С.2-15 (1,2 д.а.) 116. Єленський В. Рейнські уроки. Німецький досвід відносин між Церквою, державою і суспільством // Людина і світ. – 1999. - №2. – С.2-7 (0,4 д.а.) 117. Єленський В. Нове і старе в релігіях Африки // Людина і світ. – 1999. - №6. – С.43-46 (0,4 д.а.) 118. Єленський В. Restitutio in Integrum/ Релігійно-суспільні зміни в посткомуністичній Європі // Людина і світ. – 1999. - №7. – С.30-36 (0,8 д.а.) 119. Єленський В. 6 мільярдів і 50 мільйонів // Людина і світ. – 1999. - №7. – С.2-6 (0,4 д.а.) 120. Єленський В. Відлуння подій 1997-го / Погляд на події релігійного життя України через призму минулого року // Людина і світ. – 1998. - №1. – С.2-12 (1,2 д.а.) 121. Єленський В. Найдавніше з визнаних прав // Людина і світ. – 1998. - №4. – С.2-9 (0,4 д.а.) 122. Єленський В. “За мир світу, благоустрій церков і поєднання всіх...”/ Православні і криза екуменічного руху: до 50-ліття Всесвітньої Ради Церков // Людина і світ. – 1998. - №8. – С.2-8. (1 д.а.) 123. Єленський В. Українське суспільство і “секти” // Людина і світ. – 1998. - №9. – С.9-12 (0,5 д.а.) 124. Єленський В. Маємо папу... // Людина і світ. – 1998. - №10. – С.10-14 (0,4 д.а.) 125. Єленський В. Це Сполучені Штати...Про деякі аспекти американського релігійного феномена // Людина і світ. – 1998. - №12. – С.15-23 (1 д.а.) 126. Єленський В. Релігійно-суспільні зміни в посткомуністичній Європі // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Науковий щорічник. – К., 1999. – С.40-45. (0,5 д.а.) 127. Yelensky V. The Ukraine: Church and State in the Post-Communist Era // Church-State Relations in Central and Eastern Europe (ed. by I.Borowik). – Cracow: “Nomos”, 1999. – P.136-152. (1 д.а.) 128. Єленський В. Діалог між християнами: труднощі й перспективи // Знаки часу. До проблеми порозуміння між церквами. – К.: Сфера, 1999. – С.462-479. (0,8 д.а.) 129. Yelensky V. The role of religion in Eastern Europe: from Communism to Democracy // Religion and Democracy. – Strasbourg: Council of Europe, Parliamentary Assembly, 1999. – P.39-47. (0,5 д.а.) 130. Єленський В. Релігійно-політичні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій // Українське релігієзнавство. – 1999. - №12. – С.40-51. (0,5 д.а.) 131. Єленський В. Православний світ і криза екуменічного руху // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархіяльного управління у Великій Британії. – Ч.2 (298). – Рік L. - Квітень 1999. – С.35-41. – (0,5 д.а.) 132. Міжнародне та українське законодавство про свободу совісті а відносини між Церквою і державою // Стосунки між Церквою і державою: протистояння, “стіна розмежування” чи співпраця. Львів: Львівська Богословська Академія, 1996. – С.18-34 (1 д.а.) 133. Релігія, демократизація та суспільний розвиток у посткомуністичному світі: Україна // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. – К.: ОП “Віпол”, 1998. – С.12-29 (1 д.а.) 134. Єленський В. Перспективи розвитку української системи церковно-державних відносин // Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. Науковий збірник. – К., 1998. – С.60-64. (0,5 д.а.) 135. Jelensky V., Perebenesjuk V. Die Neustrukturierung von Religion und Kirche in der postotalitaren Ukraine // Religioser Wandel in den postkommunistischen Landern Ost- und Mitteleuropas. – Wurzburg: ERGON-Verl., 1998. – S.479-500. 136. Єленський В. Автокефалія // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархіяльного управління у Великій Британії. – XLVIII. - Ч.2 (294). – Квітень 1998. – С.23-28. – 0,5 д.а. 137. Yelensky V. Problems of the Future of Religion // Paradigm of Civilization for the Third Millenium. Symposium Proceedings. – Kiev, 1997. – P.148-160. (0,8 д.а.) 138. В.Бондаренко, Еленский В. Религия и церковь на Украине в контексте украинско-российских отношений // Украина и Россия: общества и государства. – М.: Издательство «Права человека», 1997. – С.181-204.(1 д.а.) 139. Минулий рік був високосним...Огляд подій, які перебували на поверхні релігійного життя України в 1996 році // Людина і світ. – 1997. - №1. – С.2-15. (1,1 д.а.) 140. Біле Братство як підручник з соціології релігії // Людина і світ. – 1997. - №5-6. – С.23-29. (0,8 д.а.) 141. “Втілення сподіваного і впевненість у небаченому...” Про віру в сучасному світі // Людина і світ. – 1997. - №9. – С.2-4. (0,3 д.а.) 142. Автокефалія // Людина і світ. – 1997. - №10. – С.3-6. (0,4 д.а.) 143. Релігія і релігійність у посткомуністичній Європі // Людина і світ. – 1997. - №11-12. – С.2-12. (1 д.а.) 144. Еленский В. Феномен новых религиозных движений: Белое Братство // Диа-Логос. Религия и общество. 1997. – М.: «Истина и жизнь», 1997. – С.211-223. (1д.а.) 145. Religion, Church and the Post-Communist City: The Case of Ukraine Religion. The city and beyond. The XXIV-th ISSR Conference. – Toulouse, 1997. - P.139 (0,1 д.а.) 146. Еленский В. Модели церковно-государственных отношений США и Западной Европы и проблемы посткоммунистических обществ // Модели церковно-государственных отношений США и Западной Европы. Сб. научных трудов. – К.: Отделение религиеведения Института философии НАН Украины, 1996. – С.4-9. – 0,5 д.а. 147. Elenskij V. Kirche und Politik im posttotalitaren Sozium: die Ukraine // Religion und Gesellschaft im postsowjetischen Raum. – Wurzburg: “Der Christliche Osten”, 1996. – S.111-139. (0,7 д.а.) 148. Релігія і українське суспільство. Огляд подій 1995 року // Людина і світ. – 1996. - №1-2. – С.2-9. (0,8 д.а.) 149. Православні й католики в посткомуністичну добу // Людина і світ. – 1996. - №3. – С.10-14. (0,6 д.а.) 150. Іудаїзм. – Іудаїзм в Україні. – Хасидизм. – Брацлавські хасиди. – Кагал. – ХаБаД // Релігієзнавчий словник. – К.: «Четверта хвиля», 1996. – С.47, 141, 142, 143-144, 362. (0,4 д.а.) 151. У майбутньому все можливо… Про деякі тенденції можливих релігійних змін у світі // Людина і світ. – 1996. - №4. – С.18-23. (0,7 д.а.) 152. Естонська криза Вселенського православ’я // Людина і світ. – 1996. - №5. – С.16-21. (0,7 д.а.) 153. Скільки релігій в Україні // Людина і світ. – 1996. - №6. – С.2-5. (0,4 д.а.) 154. “Після пустелі, перед землею обітованою...” Церква в сучасній Угорщині // Людина і світ. – 1996. - №7. – С.10-12. (0,3 д.а.) 155. Конституцію прийнято. Що далі? // Людина і світ. – 1996. - №9. – С.2-9. (0,8 д.а.) 156. Єленський В. Православ’я наприкінці ХХ століття // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархіяльного управління у Великій Британії. – XLVI. - Ч.3 (287). –Липень 1996. – С.12-15. – 0,5 д.а. 157. Еленский В. Украина: Церковь и политика в посттоталитарном обществе // Логос. Диалог Восток-Запад. – 1995. - № 50. – Брюссель-Мюнхен-Москва, – С.152-173. (1 д.а.) 158. Церкви України у передвиборчих змаганнях // Вибори-94. Аналітичний збірник. – 1995. - №5. – С.11-19 (0,7 д.а.) 159. “Спасіння душ – найвищий закон...” Релігійні організації України: огляд подій 1994 року // Людина і світ. – 1995. - №1-2. – С.2-8. (0,9 д.а., В.Бондаренко) 160. Православ’я наприкінці ХХ століття // Людина і світ. – 1995. - №7. – С.27-33. (0,8 д.а.) 161. Релігійні інституції в Україні: цифри і коментарі // Зовнішня політика. Збройні Сили. Регіони. Збірник довідково-аналітичних матеріалів. – 1995. - №1. С.9-14 (0,4 д.а.) 162. Творячи милостиню. Про доброчинну діяльність релігійних організацій України // Людина і світ. – 1995. - №8. – С.2-3. (0,2 д.а.) 163. Українське православя: між минулим і майбутнім // Бюлетень Центру релігійної інформації. – 1995. - №11. – С.14-18 (0.4 д.а.) 164. Молодь і релігія // Людина і світ. – 1995. - №9. – С.7-9. (0,25 д.а.) 165. Українська православна церква і Європа // Відомості Генерального Управління УАПЦ у Великій Британії. 1995. - №1. –С.15-19. (0,4 д.а.) 166. Релігія й політика у посттоталітарному соціумі:Україна // Права людини в Україні. Інформаційно-аналітичний бюллетень. Київ-Харків, 1995. - Вип.13. – С.22-36 (1 д.а.) 167. Новітні релігії: виклик для України // Демос. – 1995. - №14. – С.11-14. (0,3 д.а.) 168. Релігія і війна в колишній Югославії // Людина і світ. – 1995. - №11-12. – С.21-23. (0,2 д.а.) 169. Проблема свободи совісті та церковно-державних взаємин у проектах Конституції України // Демос. – 1995. - №7. – С.7-14. (0,4 д.а., українська, англійська) 170. Церкви України у 1993 році // Людина і світ. – 1994. - №1-2. – С.2-7 (0,5 д.а., В.Бондаренко) 171. Новітні релігійні рухи в Україні // Людина і світ. – 1994. - №9. – С.18-22 (0,5 д.а.) 172. Релігійність в Україні: після вазіатеїстичного експерименту // Людина і світ. – 1994. - №7. – С.14-19 (0,5 д.а.) 173. Церкви України в координатах посттоталітарної Європи // Людина і світ. – 1994. - №8. – С.10-16 (0,6 д.а.) 174. Церковна політика Української держави: в пошуках адекватної моделі // Демос. – 1994. - №8. – С.17-20 (0,4 д.а.) 175. Єленський В.Є. Церкви України і зовнішня політика: уроки недавнього минулого // Церква і національне відродження. – К.: Ін-т національних відносин і політології НАН України, 1993. – С.37-48. (1 д.а.) 176. Іудаїзм // Людина і світ. – 1993. - №6-7. – С.16-20 (0,5 д.а.) 177. Церкви України: пошук власного шляху // Людина і світ. – 1993. - №1. – С.2-7 (0,5 д.а., В.Бондаренко) 178. Національна проблема в радянській церковній політиці // Людина і світ. – 1992. - №2. – С.2-6; №3. – С14-18. (1 д.а., О.Паталай) 179. Церква і українське суспільство: на новому етапі // Людина і світ. – 1992. - №3. – С.2-11 (1 д.а., В.Бондаренко) 180. Український протестантизм у контексті національно-культурного відродження // Релігійна традиція в духовному відродженні України. – Полтава: Облвидав, 1992. – С.54-55 (0,1 д.а.) 181. Церква у контексті суспільно-політичного розвитку сучасної України // Матеріали Української науково-практичної конференції. Вип. ІІ. Соціологія, політологія, історія. – Бердянськ, Вид-во Бердянського педінституту, 1992. – С.107-108. 182. Єленський В.Є. Іудаїзм в контексті політичної історії України // Політика і час. – 1991. - №16. – С. 34-42. (0,8 д.а.) 183. Українська іудаїка // Людина і світ. – 1991. - №5. – С.53-56; №6. – С.39-48 (1,5 д.а.) 184. Держава і церква в СРСР: з історії передквітневого двадцятиліття // Людина і світ. – 1991. - №1. – С.5-11; №2. – С.8-11 (1,2 д.а.) 185. “Ви будете мені свідками...” // Людина і світ. – 1991. - №10. – С.42-48. 186. Про антицерковну кампанію кінця 1950-х-початку 1960-х років // Маршрутами історії. – К.: Політвидав України, 1990. – С.217-244. (1 д.а.) 187. Церква у нашому суспільстві // Під прапором ленінізму. – 1990. - №15. – С.26-34 (1 д.а., В.Д. Бондаренко) 188. Релігійне навчання й виховання в законодавствах та освітніх системах західноєвропейських країн // Людина і світ. – 2001. - №11-12. – С.32-36. (0,5 д.а.) 189. Релігійна проповідь сьогодні. Проблемний огляд сучасного протестантського проповідництва. - К.: “Знання”, 1989. – 23 с. (1,2 д.а.) 190. Школа та релігійна родина: необхідність діалогу // Радянська школа. – 1990. - №9. – С.27-34 (0,5 д.а.) 191. Специфіка обрядовості сучасного іудаїзму // Релігійна обрядовість: зміст, еволюція, оцінки. – К: “Вища школа”, 1988. – С.176-199. (1 д.а.) 192. З історії здійснення декрету “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” на Україні // Український історичний журнал. – 1988. - №3. –  

Його блог на сайті партії frontzmin.ua