Інформаційний портал Тернопільської єпархії УПЦ Київського патріархату

неділя, 16 грудня 2012 р.

Власовський Іван Федорович

Іван Федорович Власовський народився 28 серпня 1883 року в сім’ї псаломщика (згодом диякона) Федора і Марфи у с. Вільшанка Харківської губернії. Навчався в духовній школі та духовній семінарії в Харкові. З 1904-го вчився в Київській Духовній Академії, де завершив навчання написанням наукової праці, відзначеної премією Митрополита Макарія. В 1908 році закінчив Академію, здобувши вищу богословську освіту.

Свою педагогічну діяльність розпочав у вересні 1909 року вчителем приватної школи I розряду в місті Лохвиці на Полтавщині. Пізніше, в 1909-1910 роках працював на посаді вчителя Золотоношівської чоловічої гімназії. З 14 серпня 1914 року переведений на посаду інспектора Конотопської чоловічої гімназії. З 1917 року – директор цього навчального закладу. За Наказом Міністерства народної освіти від 13 вересня 1918 № 146 був призначений директором Луцької державної чоловічої гімназії. На цій посаді, спочатку чоловічої, пізніше коедукаційної гімназії перебував до 1 вересня 1926 року. В 1920-1925 роках Іван Федорович був концесіонером названої гімназії як уже приватної за часів польської влади.

Обіймаючи посаду директора гімназії, він наполегливо почав українізацію навчального закладу (гімназія працювала в Луцьку з 1895 року). Переведення навчання в гімназії на українську мову йшло поступово, оскільки не вистачало підручників та вчителів відповідної кваліфікації. Сам Іван Власовський викладав українську мову, літературу, філософську пропедевтику, друкуючи в різних виданнях статті про Т. Г. Шевченка, П. Куліша, Лесю Українку, М. Коцюбинського, І. Франка, І. Нечуя-Левицького. Луцька Українська гімназія в 20-х роках XX століття стала центром національного культурно-освітнього життя краю.

Іван Власовський вів активне громадське життя, був членом «Просвіти»; часто виступав перед волинянами з лекціями та рефератами. Був організатором Шевченківських урочистостей у Луцьку в 1922-1928 роках. Разом з Арсеном Річинським виступив ініціатором скликання в Луцьку 5-6 червня 1927 року Загально-Волинського Православного з’їзду, який висловився за українізацію православної церкви в Польщі. Видавав церковно-громадський часопис «Рідна церква».

В 1935-38 роки редактор журналу «Церква і народ»; один з організаторів луцької «Просвіти». Не раз був ув’язнений польською владою.

У 1944 році Іван Власовський емігрував спочатку в Прагу, де працював у бібліотеках, збирав джерельні матеріали до найголовнішої праці свого життя «Нарису історії Української Православної Церкви». В 1944–1948 роках перебував в Німеччині, де вів активне просвітницьке життя, став Директором Канцелярії Священного синоду, Директором Богословського інституту. В 1948 Іван Власовський виїхав у Канаду, викладав богословські науки і українську мову в Колегії Св. Андрія Первозваного, редагував журнал «Церква і нарід». У 1948–50-х роках проживав в Торонто, незважаючи на важкі побутові умови, просвітницької діяльності не залишив. Друкував статті в часописах «Українське Православне Слово», «Рідна церква», «В обороні віри». Протягом 1955–1966 років вийшло друком чотиритомне у п’яти книгах його видання «Нарису історії Української Православної Церкви».

10 жовтня 1969 року Іван Власовський помер. Похований на кладовищі «Проспект» в м. Торонто. В 1974 році вийшло друком видання Українського православного братства Св. Володимира «І.Власовський. Пропам’ятна книга».

Праці: 

 • «Канонічні й історичні підстави для автокефалії Української Православної Церкви» (1948),
 • «Нарис історії Української Православної Церкви» (1955–56).
 • Власовський І. Києво-Печерська Лавра та її історичне значення / І.Власовський. – Торонто, 1966. – 42 с.
 • Власовський І. Луцька «Просвіта» / І.Власовський. – Львів, 1928. – 70 с.
 • Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – репринт. вид. / І.Власовський. – К., 1998. – Т. 1–4.
 • Власовський І. Безбожництво та причини його зросту в сучасному світі / І.Власовський // В обороні віри. – Торонто, 1957. – Ч. ІІІ. – С. 30–61.
 • Власовський І. Берестейська церковна унія 1596 року / І.Власовський // В обороні віри. – Торонто, 1955. – Ч. І. – С. 5–47.
 • Власовський І. Видання журналу УАПЦ «Церква і життя» / І.Власовський // В обороні віри. – Торонто, 1959. – Ч. IV. – С. 57–66.
 • Власовський І. Християнське життя та його характер в Україні XVII віку / І.Власовський // В обороні віри. – Торонто, 1956. – Ч. ІІ. – С. 7–36.


Література:

 • Власовський Іван // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1993. – Т.1. – С. 292.
 • Рибачук М.О. Власовський Іван Федорович / М.О.Рибачук // Енциклопедія історії України. – К., 2003. – Т.1. – С. 588.
 • Проненко В. Літописець українського православ'я (Нотатки про Івана Власовського) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – Харків, 2004. – Т. 10. – С. 113-118.