субота, 15 червня 2013 р.

Храм громади УПЦ КП намагаються захопити рейдери

Редакція інтернет-проекту «Помісна Церква» отримала лист від парафії Св. Юрія Переможця УПЦ Київського Патріарху м.Хмельницький, у якому члени громади просять звернути увагу громадськості, духовенства та мирян, а також представників правоохороних органів на спробу рейдерського захоплення храму. Не займаючи у конфлікті жодної сторони, як незалежне видання, ми вважаємо за свій обов’язок оприлюднити частину матеріалів, запропонованих редакції, і в свою чергу, готові ознайомити читачів з аргументами протилежної сторони.  

Історія парафії Святого Юрія Переможця
м.Хмельницький (УАПЦ/ УПЦ КП)

7-го вересня 2009 року на загальних зборах віруючих громадян була утворена Релігійна Громада Парафії «Святого Великомученика Юрія Переможця» УАПЦ у м.Хмельницькому (надалі Парафія). На цих зборах було прийнято статут парафії, сформована десятка громади, обрана парафіяльна рада/рада громади і ревізійна комісія громади. Головою парафіяльної ради був обраний Кулик Руслан Іванович (єпископ Адріан). (Протокол №1 загальних зборів від 7 вересня 2009 р.) Після установчих зборів були подані документи для реєстрації Парафії в державних органах також релігійна громада звернулась в мерію з проханням виділення земельної ділянки під будівництво храму і духовного центру парафії. В 2010 році за рішенням 38-ї сесії Хмельницької міської ради Парафія отримала в постійне користування земельну ділянку по вул. Проскурівського підпілля 165-А під будівництво храму і комплексу споруд духовного центру.

23-го вересня 2012 року відбулись загальні збори Парафії, на яких було прийняте рішення про зміну юридичної адреси Парафії, прийнятий статут парафії у новій редакції і переобраний керівний орган парафії (парафіяльна рада і ревізійна комісія). Головою парафіяльної ради/ради громади переобраний Кулик Руслан Іванович. (Протокол №2 від 23 вересня 2012 р.) До завершення 2012 року Парафія спромоглась звести маленьку церковцю-капличку в якій регулярно відбуваються богослужіння.

Храм громади УПЦ КП намагаються захопити рейдери 
30-го січня 2013 р. до парафії приїхав «Митрополит Мефодій» Кудряков Валерій Андрійович з незрозумілими претензіями і з неприйнятними вимогами передати йому земельну ділянку і церкву, у разі непокори його вимогам він грозив розправою і розгоном Парафії. 2-го лютого 2013 р. головою парафіяльної ради (згідно статуту парафії) були скликані загальні надзвичайні збори Парафії (Протокол №3 від 2 лютого 2013 р), на яких було обговорення «візиту» Кудрякова В. А. до Парафії. Релігійна громада різко осудила деструктивні дії Кудрякова В.А., висловила свою недовіру йому як Предстоятелю УАПЦ, який грубо порушує статут УАПЦ, чим поставив під сумнів свою легітимність як керівник УАПЦ. У разі спроб втручання у життя Парафії та незаконних дій щодо захоплення майна парафії з боку Кудрякова В.А. і/чи його представників – змінити юрисдикційне підпорядкування парафії (таке право гарантоване 8-ю статтею Закону України про свободу совісті та релігійні організації).

6-го лютого 2013 р. у відділ державної реєстрації Хмельницької міської ради подано офіційне повідомлення про можливі спроби Кудрякова В.А. чи його представників зміни керівництва у незаконний спосіб. Нажаль, візитом 30-го січня 2013 р. дії Кудрякова В.А. і його помічників не припинились. Розпочалась широкомасштабна кампанія по дискредитації керівництва Парафії в особі Кулика Руслана Івановича, наговорювання, цькування, залякування парафіян і тп.

7-го квітня 2013 р. на загальних зборах Парафії одноголосно приймається рішення про остаточне припинення будь-якого спілкування з Кудряковим В.А. і його представниками. В рамках розбудови єдиної Помісної Української Православної Церкви прийнято рішення про входження парафії в Українську Православну Церкву – Київського Патріархату зі збереженням діючого статуту і діючої назви Парафії. Незважаючи на те, що членство в Парафії фіксоване (згідно діючому статуту Парафії), на загальних зборах прийняте рішення про оновлення списку членів десятки/засновників Парафії для уникнення підробки чи інших шахрайських дій зі сторони Кудрякова В.А. і/чи його представників. (Протокол №4 від 7 квітня 2013 р.)

3-го червня 2013 року діючий голова Парафіяльної ради єпископ Адріан (Кулик Руслан Іванович) дізнався, що Бих Анатолій Павлович без законних на те підстав та на підставі підробленого протоколу загальних зборів був обраний головою Парафіяльної ради релігійної громади парафії «Святого великомученика Юрія Переможця» Української автокефальної православної церкви у м. Хмельницькому. Цей запис був здійснений на підставі наданої Бихом Анатолієм Павловичем реєстраційної картки та рішення про зміну керівника, винесеного у формі протоколу зборів Парафії. Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» статут (положення) релігійної організації, який відповідно до цивільного законодавства визначає її правоздатність, підлягає реєстрації.

Відповідно до п.2.1. статуту Релігійної громади парафії «Святого великомученика Юрія Переможця» Української автокефальної православної церкви у м. Хмельницькому у редакції, зареєстрованій 09.01.2013 року вищим органом управління парафії є загальні Парафіяльні збори, які скликає і очолює голова парафіяльної ради. 

До складу парафії входять священнослужителі, церковнослужителі, постійні члени парафії, які досягли 18-річного віку і регулярно беруть участь у богослужінні, не перебувають під забороною, церковним або кримінальним судом загальної юрисдикції. Членство в Парафії є фіксованим із відповідними записами у Парафіяльних книгах. Відповідно до п. 2.9 голова Парафіяльної ради без окремого доручення/довіреності представляє парафію стосовно ділових, фінансово-господарських та адміністративних питань, а також у суді. Як до 21.05.2013року, так і по сьогоднішній день головою Парафіяльної ради Релігійної громади парафії «Святого великомученика Юрія Переможця» Української автокефальної православної церкви у м. Хмельницькому, а кількість членів парафії, які відповідно і входять до загальних Парафіяльних зборів, поіменно зафіксована у відповідній Парафіяльній книзі. 

Однак, як повідомила державний реєстратор, Бих Анатолій Павлович для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру надав протокол Парафіяльних зборів, у яких нібито брало участь 63 члени парафії. У дійсності ж, відповідно до згаданої вище Парафіяльної книги, є лише 15 членів парафії, а отже вищезазначені збори, якими нібито обрано нового голову Парафіяльної ради, проводилися абсолютно сторонніми особами, а може навіть і неіснуючими в дійсності людьми, а тому такий протокол складений із порушенням статуту громади парафії «Святого великомученика Юрія Переможця» Української автокефальної православної церкви у м. Хмельницькому.  

Таким чином, Бих Анатолій Павлович не маючи повноважень надав завідомо підроблений протокол загальних Парафіяльних зборів державному реєстратору для здійснення реєстраційної дії - зміни відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи. В результаті незаконного обрання його головою Парафіяльної ради на підставі підробленого протоколу зборів (ст. 358 КК) він шахрайським шляхом набув право розпоряджатись майном релігійної громади в своїх інтересах. Тому його дії повністю підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 190 КК України, тобто шахрайство, оскільки об’єктом злочину є право власності релігійної громади, об’єктивна сторона характеризується активними діями Бих Анатолія Павловича спрямованими на заволодіння майном, які здійснені шляхом обману, суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом.

Отже у діях Бих Анатолія Павловича містяться всі ознаки складу злочину відповідальність за який передбачена ст. 190 і ст. 358 Кримінального кодексу України. Обрання Биха Анатолія Павловича головою Парафіяльної ради релігійної громади парафії «Святого великомученика Юрія Переможця» Української автокефальної православної церкви у м. Хмельницькому є незаконним, а його діяльність яку він здійснює з 21 травня 2013 року як голова Парафіяльної ради на даний час є злочинною.  

Інформаційну довідку підготовлено на підставі
додатку до протоколу № 6 загальних зборів парафії Св. Юрія.