середа, 4 вересня 2013 р.

Георгій Григорович Карпов і його "Записка"

Сьогодні мало хто пам'ятає ім'я Георгія Григоровича Карпова, але свого часу влада його і вплив у Церкві були величезні. Незважаючи на слова Сталіна, що він не повинен стати обер-прокурором, фактично, він ним був. Кілька слів потрібно сказати про цю людину. Георгій Карпов народився у Кронштадті в сім'ї червонодеревника ( батько брав участь в оформленні кронштадтського Морського собору) . Закінчив семінарію, але чомусь обрав світський шлях - пішов працювати механіком на завод.

У 20- му році вступив у партію , в 22- му вступив на роботу в ВЧК (йому було 24 роки ), потім НКВС. Відрізнявся особливою жорстокістю на допитах, любив тортури. Звірствував у Пскові , де був начальником Львівського райвідділу НКВС. Здійснював масові арешти невинних громадян, фальсифікував протоколи допитів заарештованих. У 1941 році навіть було відкрито кримінальну справу з приводу звірств колишнього семінариста, його колег арештували , але сам Карпов вийшов чистим, справу проти нього закрили , а його самого перевели до Москви в центральний апарат НКВС.

Далі почалася війна , яка все приховала на якийсь час. Війну працівник центрального апарату почав майором НКВД, закінчив генерал -майором. Був нагороджений орденом Леніна і Трудового Червоного прапора . У 1943 році відбулася обговорювана нами зустріч. Садист - семінарист став "обер-прокурором" і митрополити "вельми доброзичливо " прийняли його кандидатуру. Подальше листування показує , що між Карповим і членами Синоду встановилися самі теплі дружні стосунки. Потім Карпову пред'являли звинувачення в дуже тісних відносинах і дуже дорогих подарунках, які він передавав членам Синоду та працівникам Патріархії.

Георгій Григорович Карпов і його "Записка"
Наприклад, в 1949 році подарував митрополиту Алексію телевізор (!) За чотири тисячі рублів. Коли в 1956 році почалася нова Хрущовська кампанія проти Церкви, Карпова звинуватили в тому, що він " скочувався найчастіше на позиції обслуговування церковних організацій" , пригадали псковський період, вигнали з партії (правда через кілька місяців відновили , "враховуючи давність вчинених ним проступків і позитивну роботу в наступні роки" ) , але в 1960-му все-таки зняли з усіх посад і відправили на заслужений відпочинок. Карпов прожив сім років на пенсії і в 69 років преставився . Похований на Новодівичому кладовищі.

Ось така доля у сина тесляра з Кронштадта, семінариста, котрий без малого 20 років управляв Московською Патріархією. Сталін не довів до кінця свій план церковних реформ. Наприклад, не був реалізований великий архітектурний проект - патріарший палац у Москві. Війна з палацами вже пішла в історію, але слово залишалося з негативним відтінком. Царським і князівським палацам протиставили Палаци Рад і культури, а от особистих палаців, звичайно, бути не могло. Проте патріарший будинок повинен був називатися саме палацом.

Планувалося побудувати його у вигляді гігантської літери "П " ( Патріарх , Патріархія ) . У горизонтальній перекладині повинен бути сам палац Патріарха і приміщення для Синоду. В одній вертикальній планці - московська духовна академія та семінарія (вона повинна була бути саме в Москві) , а в іншій - ВЗЦЗ і Видавництво Московської Патріархії. Проект був створений, але будівлю так і не побудували.

Потім була невдала спроба перенести центр вселенського Православ'я в Москву, побудувати новий православний Ватикан , який буде керувати духовним життям громадян у всіх завойованих європейських країнах і спроба руками Церкви впливати на політику безлічі різних країн. Щось вдалося, щось ні. Але почалося все в ніч з 3-го на 4-е вересня. З чим я всіх причетних і вітаю. 

Підготував Г.Гупало. (Москва)


Записка полковника государственной безопасности Г.Г. Карпова о приеме И.В. Сталиным иерархов Русской православной церкви (РПЦ) г. Москва 4 сентября 1943 г. СЕКРЕТНО

4.09.43 г. я был вызван к товарищу Сталину, где мне были заданы следующие вопросы: а) что из себя представляет митрополит Сергий (возраст, физическое состояние, его авторитет в церкви, его отношение к властям); б) краткая характеристика митрополитов Алексия и Николая; в) когда и как был избран в патриархи Тихон; г) какие связи Русская православная церковь имеет с заграницей; д) кто являются патриархами Вселенским, Иерусалимским и другими; е) что я знаю о руководстве православных церквей Болгарии, Югославии, Румынии; ж) в каких материальных условиях находятся сейчас митрополиты Сергий, Алексий и Николай; з) количество приходов православной церкви в СССР и количество епископата. После того, когда мною были даны ответы на вышеуказанные вопросы, мне было задано три вопроса личного порядка: а) русский ли я; б) с какого года в партии; в) какое образование имею и почему знаком с церковными вопросами 

1. После этого т. Сталин сказал: — Нужно создать специальный орган, который бы осуществлял связь с руководством церкви. Какие у вас есть предложения? Оговорившись, что к этому вопросу не совсем готов, я внес предложение организовать при Верховном Совете СССР отдел по делам культов и исходил при этом из факта существования при ВЦИКе постоянно действующей Комиссии по делам культов. Тов. Сталин, поправив меня, сказал, что организовывать комиссию или отдел по делам культов при Верховном Совете Союза ССР не следует, что речь идет об организации специального органа при Правительстве Союза и речь может идти об образовании или комитета, или совета. Спросил мое мнение. Когда я сказал, что затрудняюсь ответить на этот вопрос, т. Сталин, несколько подумав, сказал: 

1) надо организовать при Правительстве Союза, т. е. при Совнаркоме, Совет, который назовем Советом по делам Русской православной церкви; 
2) на Совет будет возложено осуществление связей между Правительством Союза и патриархом; 
3) Совет самостоятельных решений не принимает, докладывает и полу-чает указания от Правительства 

2. После этого т. Сталин обменялся мнениями с тт. Маленковым, Берия по вопросу, следует ли принимать ему митрополитов Сергия, Алексия, Николая, а также спросил меня, как я смотрю на то, что Правительство примет их. Все трое сказали, что они считают это положительным фактом. После этого тут же, на даче т. Сталина, я получил указание позвонить митрополиту Сергию и от имени Правительства передать следующее: «Говорит с Вами представитель Совнаркома Союза. Правительство имеет желание принять Вас, а также митрополитов Алексия и Николая, выслушать Ваши нужды и разрешить имеющиеся у Вас вопросы. Правительство может Вас принять или сегодня же, через час-полтора, или если это время Вам не подходит, то прием может быть организован завтра (в воскресенье) или в любой день последующей недели». 

Тут же в присутствии т. Сталина, созвонившись с Сергием и отрекомендовавшись представителем Совнаркома, я передал вышеуказанное и попросил обменяться мнениями с митрополитами Алексием и Николаем, если они находятся в данное время у митрополита Сергия. После этого доложил т. Сталину, что митрополиты Сергий, Алексий и Николай благодарят за такое внимание со стороны Правительства и хотели бы, чтобы их приняли сегодня. Двумя часами позднее митрополиты Сергий, Алексий и Николай прибыли в Кремль, где были приняты т. Сталиным в кабинете Председателя Совнаркома Союза ССР. На приеме присутствовали т. Молотов и я. Беседа т. Сталина с митрополитами продолжалась 1 час 55 минут. 

Тов. Сталин сказал, что Правительство Союза знает о проводимой ими патриотической работе в церквах с первого дня войны, что Правительство получило очень много писем с фронта и из тыла, одобряющих позицию, занятую церковью по отношению к государству. Тов. Сталин, коротко отметив положительное значение патриотической деятельности церкви за время войны, просил митрополитов Сергия, Алексия и Николая высказаться об имеющихся у патриархии и у них лично назревших, но не разрешенных вопросах. Митрополит Сергий сказал т. Сталину, что самым главным и наиболее назревшим вопросом является вопрос о центральном руководстве церкви, т. к. почти 18 лет [он] является патриаршим местоблюстителем и лично думает, что вряд ли есть где столь продолжительные вреды [трудности], что Синода в Советском Союзе нет с 1935 г., а потому он считает желательным что[бы] Правительство разрешило собрать архиерейский Собор, который и изберет патриарха, а также образует орган в составе 5–6 архиереев. 

Митрополиты Алексий и Николай также высказались за образование Синода и обосновали это предложение об образовании как наиболее желае-мую и приемлемую форму, сказав также, что избрание патриарха на архие-рейском Соборе они считают вполне каноничным, т. к. фактически церковь возглавляет бессменно в течение 18 лет патриарший местоблюститель митро-полит Сергий. Одобрив предложения митрополита Сергия, т. Сталин спросил: 

а) как будет называться патриарх; 
б) когда может быть собран архиерейский Собор; 
в) нужна ли какая помощь со стороны Правительства для успешного проведения Собора (имеется ли помещение, нужен ли транспорт, нужны ли деньги и т. д.). 

Сергий ответил, что эти вопросы предварительно ими между собой обсуждались и они считали бы желательным и правильным, если бы Правительство разрешило принять для патриарха титул патриарха Московского и всея Руси, хотя патриарх Тихон, избранный в 1917 г. при Временном правительстве, назывался «патриархом Московским и всея России». Тов. Сталин согласился, сказав, что это правильно. 

На второй вопрос митрополит Сергий ответил, что архиерейский Собор можно будет собрать через месяц, и тогда т. Сталин, улыбнувшись, сказал: «А нельзя ли проявить большевистские темпы?» Обратившись ко мне, спросил мое мнение, я высказался, что если мы поможем митрополиту Сергию соответствующим транспортом для быстрейшей доставки епископата в Москву (самолетами), то Собор мог бы быть собран и через 3–4 дня. После короткого обмена мнениями договорились, что архиерейский Собор соберется в Москве 8 сентября. 

На третий вопрос митрополит Сергий ответил, что для проведения Собора никаких субсидий от государства они не просят. 

Вторым вопросом митрополит Сергий поднял, а митрополит Алексий развил вопрос о подготовке кадров духовенства, причем оба просили т. Сталина, чтобы им было разрешено организовать богословские курсы при некоторых епархиях. Тов. Сталин, согласившись с этим, в то же время спросил, почему они ставят вопрос о богословских курсах, тогда как Правительство может разрешить организацию духовной академии и открытие духовных семинарий во всех епархиях, где это нужно. Митрополит Сергий, а затем еще больше митрополит Алексий сказали, что для открытия духовной академии у них еще очень мало сил и нужна соответствующая подготовка, а в отношении семинарий — принимать в них лиц не моложе 18 лет они считают неподходящим по времени и прошлому опыту, зная, что, пока у человека не сложилось определенное мировоззрение, готовить их в качестве пастырей весьма опасно, т. к. получается большой отсев, и, может быть, в последующем, когда церковь будет иметь соответствующий опыт работы с богословскими курсами, встанет этот вопрос, но и то организационная и программная сторона семинарий и академий должна быть резко видоизменена. Тов. Сталин сказал: «Ну, как хотите, это дело ваше, а если хотите богословские курсы, начинайте с них, но Правительство не будет иметь возражений и против открытия семинарий и академий». 

Третьим вопросом Сергий поднял вопрос об организации издания журнала Московской патриархии, который бы выходил один раз в месяц и в кото-ром освещались бы как хроника церкви, так и статьи и речи богословского и патриотического характера. Тов. Сталин ответил: «Журнал можно и следует выпускать». Затем митрополит Сергий затронул вопрос об открытии церквей в ряде епархий, сказав, что об этом перед ним ставят [вопросы] почти все епархи-альные архиереи, что церквей мало и что уж очень много лет не открываются. При этом митрополит Сергий сказал, что он считает необходимым предоставить право епархиальному архиерею входить в переговоры с гражданской властью по вопросу открытия церквей. Митрополиты Алексий и Николай поддержали Сергия, отметив при этом неравномерность распределения церквей в Советском Союзе и высказав пожелание в первую очередь открывать церкви в областях и краях, где нет совсем церквей или где их мало. Тов. Сталин ответил, что по этому вопросу никаких препятствий со стороны Правительства не будет. 

Затем митрополит Алексий поднял вопрос перед т. Сталиным об освобождении некоторых архиереев, находящихся в ссылке, в лагерях, в тюрьмах и т. д. Тов. Сталин сказал им: «Представьте такой список, его рассмотрим». Сергий поднял тут же вопрос о предоставлении права свободного проживания и передвижения внутри Союза и права исполнять церковные службы бывшим священнослужителям, отбывшим по суду срок своего заключения, т. е. вопрос был поднят о снятии запрещений, вернее, ограничений, связанных с паспортным режимом. Тов. Сталин предложил мне этот вопрос изучить. 

Митрополит Алексий, попросив разрешения у т. Сталина, специально остановился на вопросах, имеющих отношение к церковной кассе, а именно: 

а) митрополит Алексий сказал, что он считает необходимым предоставление епархиям права отчислять некоторые суммы из касс церквей и из касс епархий в кассу центрального церковного аппарата для его содержания (патриархия, Синод), и в связи с этим же митрополит Алексий привел пример, что инспектор по административному надзору Ленсовета Татаринцева такие отчисления делать не разрешила; 

б) что в связи с этим же вопросом он, а также митрополиты Сергий и Николай считают необходимым, чтобы было видоизменено Положение о церковном управлении, а именно чтобы священнослужителям было дано право быть членами исполнительного органа церкви. Тов. Сталин сказал, что против этого возражений нет. Митрополит Николай в беседе затронул вопрос о свечных заводах, зая-вив, что в данное время церковные свечи изготовляются кустарями, продажная цена свечей в церквах весьма высокая и что он, митрополит Николай, считает лучшим предоставить право иметь свечные заводы при епархиях. Тов. Сталин сказал, что церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР, и что, как он говорил об организации духовных учебных заведений, не возражая против открытия семинарий в епархиях, так не может быть препятствий и к открытию при епархиальных управлениях свечных заводов и других производств. 

Затем, обращаясь ко мне, т. Сталин сказал: «Надо обеспечить право архиерея распоряжаться церковными суммами. Не надо делать препятствий к организации семинарий, свечных заводов и т. д.». Затем т. Сталин, обращаясь к трем митрополитам, сказал: «Если нужно сейчас или если нужно будет в дальнейшем, государство может отпустить соответствующие субсидии церковному центру». После этого тов. Сталин, обращаясь к митрополитам Сергию, Алексию и Николаю, сказал им: «Вот мне доложил т. Карпов, что вы очень плохо живете: тесная квартирка, покупаете продукты на рынке, нет у вас никакого транспорта. Поэтому Правительство хотело бы знать, какие у вас есть нужды и что вы хотели бы получить от Правительства».

В ответ на вопрос т. Сталина митрополит Сергий сказал, что в качестве помещений для патриархии и для патриарха он просил бы принять внесенные митрополитом Алексием предложения о предоставлении в распоряжение патриархии бывшего игуменского корпуса в Новодевичьем монастыре, а что касается обеспечения продуктами, то эти продукты они покупают на рынке, но в части транспорта просил бы помочь, если можно, выделением машины. Тов. Сталин сказал митрополиту Сергию: «Помещения в Новодевичьем монастыре т. Карпов посмотрел: Они совершенно неблагоустроенны, требуют капитального ремонта, и, чтобы занять их, надо еще много времени. Там сыро и холодно. Ведь надо учесть, что эти здания построены в XVI в. Правительство вам может предоставить завтра же вполне благоустроенное и подготовлен-ное помещение, предоставив вам 3-этажный особняк в Чистом переулке, который занимался ранее бывшим немецким послом Шуленбургом. Но это здание советское, не немецкое, так что вы можете совершенно спокойно в нем жить. При этом особняк мы вам предоставляем со всем имуществом, мебелью, которая имеется в этом особняке, а для того, чтобы лучше иметь представление об этом здании, мы сейчас вам покажем план его». 

Через несколько минут представленный т. Сталину т. Поскребышевым план особняка по Чистому переулку, дом 5, с его подворными постройками и садом был показан для ознакомления митрополитам, причем было условлено, что на другой день, 4 сентября 3, т. Карпов предоставит возможность митрополитам лично осмотреть указанное выше помещение. 

Вновь затронув вопрос о продовольственном снабжении, т. Сталин сказал митрополитам: «На рынке продукты покупать вам неудобно и дорого, и сейчас продуктов на рынок колхозник выбрасывает мало. Поэтому государство может обеспечить продуктами вас по государственным ценам. Кроме того, мы завтра-послезавтра предоставим в ваше распоряжение 2–3 легковые автомашины с горючим». Тов. Сталин спросил митрополита Сергий и других митрополитов, нет ли у них еще каких-либо вопросов к нему, нет ли других нужд у церкви, причем об этом т. Сталин спросил несколько раз. Все трое заявили, что особых просьб больше они не имеют, но иногда на местах бывает переобложение духовенства подоходным налогом, на что т. Сталин обратил внимание и предложил мне в каждом отдельном случае принимать соответствующие меры проверки и исправления. 

После этого т. Сталин сказал митрополитам: «Ну, если у вас больше нет к Правительству вопросов, то, может быть, будут потом. Правительство предполагает образовать специальный государственный аппарат, который будет называться Совет по делам Русской православной церкви, и председателем Совета предполагается назначить т. Карпова. Как вы смотрите на это?» Все трое заявили, что они весьма благожелательно принимают назначение на этот пост т. Карпова. Тов. Сталин сказал, что Совет будет представлять собою место связи между Правительством и церковью и председатель его должен [докладывать] Правительству о жизни церкви и возникающих у нее вопросах. 

Затем, обращаясь ко мне, т. Сталин сказал: «Подберите себе 2–3 помощников, которые будут членами вашего Совета, образуйте аппарат, но только помните: во-первых, что вы не обер-прокурор; во-вторых, своей деятельностью больше подчеркивайте самостоятельность церкви». 

После этого т. Сталин, обращаясь к т. Молотову, сказал: «Надо довести об этом до сведения населения, так же как потом надо будет сообщить населению и об избрании патриарха». В связи с этим Вячеслав Михайлович Молотов тут же стал составлять проект коммюнике для радио и газет, при составлении которого вносились соответствующие замечания, поправки и дополнения как со стороны т. Сталина, так и отдельные со стороны митрополитов Сергия и Алексия. Текст извещения был принят в следующей редакции: 

«4 сентября с. г. у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР т. И.В. Сталина состоялся прием, во время которого имела место беседа с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием и экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом Николаем. Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах православной церкви имеется намерение созвать Собор епископов для избрания патриарха Московского и всея Руси и образования при патриархе Священного Синода. Глава Правительства т. И.В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны Правительства не будет к этому препятствий. При беседе присутствовал Заместитель Председателя Совнаркома СССР т. В.М. Молотов". 

Это извещение было опубликовано в газете «Известия» от 5 сентября 1943 г. Коммюнике было передано т. Поскребышеву для передачи в этот же день по радио и в ТАСС для напечатания в газетах. После этого т. Молотов обратился к Сергию с вопросом: когда лучше принять делегацию Англиканской церкви, желающую приехать в Москву, во главе с архиепископом Йоркским? Сергий ответил, что поскольку Собор епископов будет собран через 4 дня, значит, и будут проведены выборы патриарха, англиканская делегация может быть принята в любое время. Тов. Молотов сказал, что, по его мнению, лучше будет принять эту де-легацию месяцем позднее. 

В заключение этого приема у т. Сталина выступил митрополит Сергий с кратким благодарственным словом к Правительству и лично к т. Сталину. Тов. Молотов спросил т. Сталина: «Может, следует вызвать фотографа?» Тов. Сталин сказал: «Нет, сейчас уже поздно, второй час ночи, поэтому мы сделаем это в другой раз». Тов. Сталин, попрощавшись с митрополитами, проводил их до дверей своего кабинета. Данный прием был историческим событием для церкви и оставил у митрополитов Сергия, Алексия и Николая большие впечатления, которые были очевидны для всех, кто знал и видел в те дни Сергия и других. 

Печат. по: Одинцов М.И. Русские патриархи ХХ века. Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных документов. М., 1999. С. 283–291.

 _____________________________
1 С начала 20-х гг. советское государство контролировало деятельность церкви с помощью силовых ведомств, сначала ГПУ, затем НКВД. Г.Г. Карпов с 1922 г. являлся сотрудником Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. В феврале 1941 г. включен в состав руководства одного из отделов III-го (секретно-политического) управления, в структуре которого имелось специ-альное подразделение по «борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией». С февраля 1943 г. — полковник госбезопасности. 

2 7 октября 1943 г. Совнарком СССР утвердил Положение о Совете по делам Русской православной церкви, определявшее основные функции и задачи нового правительственного органа. В Положении, в частности, говорилось: « 1. Совет по делам РПЦ осуществляет связь между правительством СССР и пат-риархом Московским и всея Руси по вопросам Русской православной церкви… 3. На Совет по делам РПЦ возлагается: а) предварительное рассмотрение вопро-сов, возбуждаемых патриархом Московским и всея Руси и требующих разрешения правительства; б) разработка проектов законодательных актов и постановлений по вопросам Русской православной церкви, а также инструкций и других указаний по их применению и внесение их на рассмотрение СНК СССР; в) наблюдение за пра-вильным и своевременным проведением в жизнь на всей территории СССР зако-нов и постановлений правительства, относящихся к церкви; г) представление в СНК СССР заключений по вопросам Русской православной церкви, своевремен-ное информирование правительства СССР о состоянии РПЦ в СССР, ее положе-нии и деятельности на местах… 5. Совет по делам РПЦ имеет право: а) требовать от центральных и местных органов предоставления необходимых сведений и ма-териалов по вопросам, связанным с Русской православной церковью; б) образо-вывать комиссии для разборки отдельных вопросов. 6. Все центральные учрежде-ния и ведомства СССР предварительно согласовывают с Советом по делам РПЦ проводимые ими мероприятия, связанные с вопросами, относящимися к Русской православной церкви…» (ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 1. Л. 11). 

3 Так в тексте. Следует читать: 5 сентября.