неділя, 6 жовтня 2013 р.

Правила написання великої літери в релігійній лексиці

Діючий український правопис передбачає написання з великої літери тільки назв найважливіших релігійних понять, таких, як Бог, Святий Дух, Син Божий, Біблія. Щодо назв релігійних організацій застосовується інша норма чинного правопису, згідно з якою з великої літери пишеться тільки перше слово в назві (наприклад, Українська православна церква). Цей самий правопис взагалі не визначає правила написання посад керівників релігійних організацій, обмежуючись лише найвищими вітчизняними державними посадами. Вважаємо, що такий підхід є свого роду “мовною дискримінацією” сфери релігійних термінів, яку необхідно виправити. 

У зв’язку з цим пропонуємо такі правила написання великої літери в богословській лексиці. 

1. З великої літери пишуться всі слова: а) у назвах трьох Божих Осіб у християнстві: Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Син Божий, Ісус Христос, Святий Дух, а також Свята Трійця, Триєдиний Бог, три Божі Особи.  Так само з великої літери пишемо слова та словосполучення, які є термінологічними еквівалентами назв трьох Божих Осіб: Абсолют, Агнець, Адонай, Всевишній, Господь, Елогім, Еммануїл, Логос, Месія, Небесний Отець, Спаситель, Творець, Утішитель, Ягве та ін.  

Слово Особа у словосполученні Божа Особа пишемо з великої літери. В інших випадках пишемо його з малої літери: особа Ісуса Христа.  

Присвійні прикметники, утворені від власних назв Божих Осіб, пишемо з великої літери: Господній день, Христові слова, Божа слава. 

Примітка: Коли слово бог позначає не біблійного Бога-Творця, а поганське божество (бог Ваал, служіння богу Молоху), то в такому разі воно пишеться з малої літери; 

б) у словосполученнях Царство Небесне, Царство Боже; 

в) у понятійних еквівалентах слова Церква (Тіло Христове, Наречена Христова). 

Примітка: Коли слово церква позначає архітектурну споруду, пишемо його з малої літери; г) в офіційних назвах Церков та інших релігійних організацій: Всеукраїнський Союз Об’єднань Євангельських Християн Баптистів, Церква Християн Віри Євангельської України, Українська Автокефальна Православна Церква, Римо- Католицька Церква в Україні).  

Якщо поруч з лексемою церква вживається інше слово, яке є географічно- національним або конфесійним атрибутом Церкви, то воно теж пишеться з великої літери (Українська Церква, Єрусалимська Церква, Вселенська Церква, Православна Церква, Католицька Церква, Євангельська Церква, Лютеранська Церква, Пресвітеріанська Церква). 

Примітка 1: Якщо зі словом церква вживається означення, яке не є частиною офіційної назви церкви, то воно пишеться з малої літери (помісна, національна, самостійна, автокефальна, православна, католицька, західна, східна, матірна). 

1  Якщо лексеми патріархат, митрополія входять до складу офіційних назв Церков, то їх слід писати з великої літери (Єрусалимський Патріархат, Кесарійська Митрополія). 

Примітка 2: Якщо слова патріархат, митрополія, єпархія, екзархат і т. ін. є частинами назв структурних частин Церкви, то їх слід писати з малої літери (Галицька митрополія); 

д) у назвах найвищих церковних органів керівництва: Вселенська Патріархія, Вселенський Собор, Ватиканський Собор, Правління Церкви Християн Віри Євангельської та ін.; 

е) в офіційних назвах найвищих церковних посад: Патріарх Київський і всієї Руси-України, Папа Римський Павло VI, Єпископ Церкви ХВЄУ. Примітка 3: У тих випадках, коли в тексті не робиться наголос на офіційності найвищих церковних посад, у наукових роботах, а також коли лексема вживається як позначення родових понять, ці назви пишемо з малої літери: папа Іван-Павло ІІ опублікував енцикліку “Світло на Сході”, послання єпископа ЦХВЄУ. 

2. З великої літери пишеться перше слово: а) у назвах таїнства Причастя: таїнство Причастя, таїнство Євхаристії. Примітка: слово таїнство пишемо з малої літери; 

б) у назвах релігійних свят: Благовіщення, Великдень, Різдвяні свята, Вознесіння, Воскресіння, Преображення, Стрітення і т. ін. Примітка: Коли ці лексеми вживаються не як назви релігійних свят, а як найменування історичних подій, то їх слід писати з малої літери; 

в) у назвах священних та богослужбових книг: Біблія, Євангеліє, Псалтир, Талмуд. Примітка: У назвах священних книг, які складаються зі словосполучень, всі слова пишемо з великої літери (Новий Заповіт, Старий Заповіт, Святе Письмо); 

г) у назвах біблійних книг: Книга Буття, Дії апостолів, Пісня пісень, Послання до Ефесян, Соборне послання ап. Якова. Це саме правило поширюється на інші варіанти назв біблійних книг: Перше Євангеліє. 

Примітка: 1. Коли слово євангеліє вживаємо у значенні християнського вчення (доброї звістки про спасіння в Ісусі Христі), то тоді пишемо його з малої літери: євангеліє Царства, євангельська правда, євангеліє спасіння. 

2. Коли слова книга і послання не є першими словами в назвах книг Святого Письма або вживаються як родові поняття, пишемо їх з малої літери: Перша книга Хронік, Друге послання до Коринтян, книги Нового Заповіту, Соборне послання ап. Якова. 

3. Збірні назви книг Святого Письма (соборні послання, синоптичні Євангелія, пастирські послання) пишемо з малої літери.


За матеріалами наукових видань